Letter To California Governor Gavin Newsom

June 8, 2020

 

The Honorable Gavin Newsom
Governor of the State of California
1303 10th Street, Suite 1173
Sacramento, CA 95814

Dear Governor Newsom,

 

The Pan Armenian Council of the Western United States, consisting of a coalition of the 24 leading religious entities and community organizations in California and representing the largest Armenian community outside of the Republic of Armenia, hereby conveys to you its profound disappointment relative to your recent decision reversing the State of California Board of Parole Hearings’ decision to release Hampig Harry Sassounian, a son of the Armenian community, who seeks parole after serving 38 years in prison.

As history and evidence show, Mr. Sassounian has been serving a 25-years to life sentence, which started as a youth offender at the age of 19, for his role in the assassination of the Turkish Consul General to Los Angeles in 1982. Mr. Sassounian is now 57 years of age and has served more than the average life sentence of 25 years. After determining in 2017 that he had established his rehabilitation, the prior California Parole Board granted him parole, but this decision was reversed by then-Governor Jerry Brown. Your Parole Board did its own thorough investigation in 2019 and agreed with the prior Board that Mr. Sassounian is eligible for release.

Unfortunately, despite these specific and consistent findings by both Parole Boards, and for reasons that are inexplicable to us, you chose to veto that decision and deny his parole.

We had been especially encouraged by the fact that you, for many years, have had a close relationship with our community and that you have consistently exhibited a deep understanding of our history and the issues we currently face. Many of the faith leaders of our community and representatives of leading organizations have written letters to you unequivocally supporting Mr. Sassounian’s appeal for parole, all to no avail. This is why our disappointment with your stance in the Sassounian matter is compounded even further.

We would like to convey to you that our community stands united in its call for a just decision to release Hampig Harry Sassounian on humanitarian grounds, in light of his service for most of his life in prison. It is our strong belief that he has atoned for his action and has paid a dear price as punishment. The interests of justice call out for his release.

We stand ready to support Mr. Sassounian in all future appeals for his release, and we call upon you to effectuate a just and humanitarian result when the case reaches your desk once again in the near future.

We also request an opportunity for our coalition’s representatives to meet with you as soon as practicable, in order to further discuss this important matter in person.

Sincerely,

 

Pan Armenian Council of the Western United States


Յունիս 8, 2020

Յարգելի Նահանգապետ Նիուսըմ,

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը, որուն մաս կը կազմեն Հայաստանէնդուրս մեծագոյն հայկական համայնքը ներկայացնող 24 կրօնական հաստատութիւններ եւ համայնքային կազմակերպութիւներ, այսու, իր խոր յուսախափութիւնը կը  յայտնէ Քալիֆորնիոյ Ազատ Արձակման Խորհուրդի որոշումին հակառակ՝ 38 տարիներու բանտարկութենէ ետք Համբիկ Սասունեանի ազատ արձակումը արգելակող ձեր որոշումինկապակցաբար:

Ինչպէս պատմութիւնը եւ փաստերը ցոյց կու տան, Սասունեան, 25 տարիէն ցկեանս բանտարկութիւնը սկսած էր  19 տարեկանին, 1982ին Լոս Անճըլըսի մէջ Թուրքիոյ գլխաւոր հիւպատոսի ահաբեկման մասնակցած ըլլալուն համար: Սասունեան ներկայիս 57 տարեկան էեւ արդէն իսկ ցկեանս բանտարկութեան միջին 25 տարիէն շատ աւելին ծառայած է:

2017ին, Ազատ Արձակման Խորհուրդը զինք ազատ արձակելու որոշում կայացուցած էր, հաստատելովիր վարքի բարելաւումը, սակայն այս որոշումը արգելակուած էր ատենի Նահանգապետ  ՃէրիՊրաունի կողմէ:  2019ին, ձեր վարչակարգի Ազատ Արձակման Խորհուրդը, մանրակրկիտքննութենէ ետք վերստին հաստատած էր նախորդ խորհուրդի որոշումը, հաստատելով թէ Սասունեան ազատ արձակուելու արժանի էր:

Դժբախատաբար, եւ հակառակ երկու խորհուրդներուն կողմէ հաստատուած մասնայատուկ եւ հետեւողական փաստերուն, մեզի համար անհասկնալի պատճառներով դուք ընտրեցիք վէթոյի ձեր իրաւունքը, եւ արգելակեցիք Համբիկ Սասունեանի ազատ արձակումը:

Մեզի համար շատ քաջալերիչ էր այն փաստը, որ դուք տարիներու մօտիկ յարաբերութիւն ունեցած էք մեր համայնքին հետ, եւ հետեւողականօրէն խոր հասկացողութիւն ցուցաբերած՝մեր պատմութեան եւ ներկայի խնդիրներուն հանդէպ:  Մեր համայնքի շարք մը կրօնական առաջնորդներ եւ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ բազմիցս նամակներով դիմած են ձեզի, առանց որեւէ վարանումի հաստատելով իրենց Սասունեանը ազատ արձակելու զօրակցական կեցուածքը: Այս բոլորը սակայն, ապարդիւն մնացին: Այս պատճառով, ալ Սասունեանի հանդէպ ձեր կեցուածքը մեզ խորապէս յուսախաբ կ՛ընէ:

Այս գրով կ‘ուզենք ձեզ յայտնել, որ մեր համայնքը միասնակամ է մարդասիրական հիմունքներով Համբիկ Սասունեան ազատ արձակելու իր կեցուածքին մէջ, մասնաւորաբար մեկնելով այն իրողութենէն որ Սասունեան իր կեանքի մեծագոյն մասը անցուցած է բանտարկութեան մէջ: Խորապէս կը հաւատանք որ Սասունեան հատուցած է իր առարքին համար եւ իբրեւ պատիժ՝ ծանր գին վճարած:     

Սասունեանի ազատ արձակման ապագայ բոլոր դիմումներու պարագային եւս, ամուր կը մնանք անոր զօրակցելու մեր կեցուածքին մէջ եւ կոչ կ’ընենք ձեզի մարդասիարական եւ արդար կեցուածք ցուցաբերել, երբ այս հարցը կրկին ձեր սեղանին գայ մօտիկ ապագային:        

Վերջապէս, նաև կը խնդրենք կարելի ամէնէն կարճ ժամանակամիջոցին պատեհութիւնը ստեղծել մեր համախմբումի ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպելու՝ ձեզ հետ անձամբ քննելու համար վերոյիշեալ խիստ կարեւոր հարցը:

Յարգանօք`

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդ

panarmenia

Back to top